Idioma Idioma

español [Beta] español [Beta]

Blogs Blogs

Dich vu taxi tai – Cho thue xe tai chuyen nha van phong tron goi uy tin gia re Toan Cau

Xe tai cho thue Toan Cau /m/0pg52 co doi ngu lai xe giau kinh nghiem, so luong xe dong dao va xe moi chat luong hang loat. Khach hang co the chon thue xe cho hang, thue xe don nha, thue xe chuyen van phong tai Ha Noi, Tp. HCM va cac tinh thanh lan can.

Dac diem dich vu thue xe chuyen nha Toan Cau

 • Cung cap da dang cac dong thue xe van chuyen hang hoa trong luong tu 700kg den 2 tan. Xe chay trong thanh pho va ngoai thanh pho thuan tien.

 • Thoi gian hoat dong linh hoat tu 9h sang den 16h chieu. Khung gio thu hai tu 20h chieu den 6h sang hom sau. Xe taxi van tai chay 24/24 phuc vu nhu cau da dang cua quy khach hang.

 • Toan Cau con cung cap dich vu cho thue xe, van chuyen nha, van chuyen van phong tron goi Bac- Nam.
 • Chi phi van chueyren dich vu taxi Toan Cau cam ket gia re canh tranh nhat so voi thi truong. Doi ngu lai xe, nhan vien thao lap hang hoa nhiet tinh, giau suc.

Khach hang den voi dich vu thue xe cho hang hay yen tam ve dich vu cua chung toi. Voi quy trinh thuc hien chuyen nghiep, cam ket minh bach ve dam bao an toan trang thiet bi hang hoa la tren het, cung voi viec dam bao thoi gian van chuyen nhanh nhat.

Gia van chuyen thue taxi tai

 • Xe 1 tan: Thue xe tai gia cuoc tu 100km den duoi 200km la 12.000/Km. Tu 200km tro len gia 11.000/km.

 • Xe 1,4 tan: Gia cuoc van chuyen duoc ap dung tu 100km den duoi 200km la 13.000/km tu 200km tro di gia cuoc la 12.000vnd/1km (gia tren da bao gom phi duong bo).

 • Xe 2 tan kich thuoc thung 4m4 x 1m8 x 1m9 gia cuoc ap dung tu 100km den duoi 200km la 14.000vnd/1km tu 200km tro di gia cuoc la 13.000vnd/1km (gia tren da bao gom chi phi cau pha ben bai)
 • 2 tan kich thuoc thung 6m x 2m x 2m Quy khach lien he de duoc tu van va bao gia truc tiep qua hotline: 0983.748.748.

Xem chi tiet dich vu thue taxi Toan Cau: https://dichvuchuyennhagiare.com.vn/taxi-tai/

Xem them:

https://en.wikipedia.org/wiki/Taxicab

https://www.google.com/search?q=taxi+t%E1%BA%A3i+to%C3%A0n+c%E1%BA%A7u&kponly&kgmid=/m/0hr7086

https://vi.wikipedia.org/wiki/Taxi

Lien he

CONG TY CO PHAN THUONG MAI DICH VU VA VAN CHUYEN TOAN CAU

Tru so tai Ha Noi: So 18, Ngo 169/52, Duong Hoang Mai, Phuong Hoang Van Thu, Quan Hoang Mai, Tp.Ha Noi

Lien he van phong giao dich Toan Cau tai ha noi: O 29, Lo 6, Den Lu 2, Hoang Mai, Ha Noi

 • Dai dien phap luat: Pham Huy Tung – Tong giam doc
 • Dien Thoai: 0968.723.723
 • Email: chuyennhatoancautc@gmail.com – donnhatoancau@gmail.com
 • Website: vanchuyentoancau.com.vn – chuyennhatoancau.com.vn – https://dichvuchuyennhagiare.com.vn

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Thuong Mai Dich Vu Va Van Chuyen Toan Cau

 • Dia chi van phong: 973/89 Nguyen Anh Thu, Phuong Tan Chanh Hiep, Quan 12, Tp. HCM

 • Dai dien phap luat: Nguyen Thi Thuy – Giam doc

 • Dien thoai: 0975.25.33.66

Theo doi chung toi

https://twitter.com/donnhatoancau
https://www.linkedin.com/in/van-chuyen-toan-cau-2b41761b6/
https://www.facebook.com/chuyennhatoancau
https://www.youtube.com/watch?v=1DjnwYhMMIQ
https://www.facebook.com/xetaichuyennhatoancau
https://www.instagram.com/toancauchuyennha/
https://goo.gl/maps/7uQ8N6N4Nz4pHhKK6
https://g.page/thuexetaichuyennhatoancau
https://www.pinterest.com/donnhatoancau/
https://toancau.tumblr.com/
https://chuyennhatoancau.blogspot.com/

Cac bai viet lien quan:

 

Dich vu chuyen nha Toan Cau - Chuyen nha van phong tron goi uy tin chat luong

CONG TY CO PHAN THUONG MAI DICH VU & VA VAN CHUYEN TOAN CAU - la mot trong nhung don vi van chuyen hang hoa , van chuyen nha o, van phong, nha xuong, cong ty uy tin va nhanh chong, dat duoc su hai long tu nhieu quy khach hang.

Dich vu van chuyen Toan Cau dua ra nhieu giai phap chuyen nha cho khach hang, chuyen nha tron ??goi gia re chat luong tot nhat duoc su tin nhiem nhieu tai Ha Noi va thanh pho Ho Chi Minh. 

Tai cac thanh pho lon dich vu van chuyen van phong tron ??goi duoc cac cong ty, doanh nghiep quan tam va su dung rong rai, tap trung tai TP Ho Chi Minh va Ha Noi. 

Voi hon 10 nam kinh nghiem hoat dong trong dich vu cho thue xe tai cho hang , chung toi co doi ngu nhan vien chuyen nghiep xu ly va van chuyen tat ca cac mat hang tu noi thanh den ngoai thanh hay dich vu cho thue xe tai cho hang di tinh va dich vu thue xe tai nho gia re de chuyen hang di tinh deu duoc chung toi cam ket dam bao an toan cho hang hoa cua ban.

Xem them: https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADn_chuy%E1%BB%83n_h%C3%A0ng_h%C3%B3a
 

Chuyen nha tron ??goi: https://dichvuchuyennhagiare.com.vn/chuyen-nha-tron-goi/
Van chuyen van phong tron ??goi: https://dichvuchuyennhagiare.com.vn/chuyen-van-phong-tron-goi- 2 /
Thue xe tai cho hang: https://dichvuchuyennhagiare.com.vn/taxi-tai/
Thue xe cho hang di tinh: https://dichvuchuyennhagiare.com.vn/dich-vu-cho-thue-xe-tai -cho-hang-di-tinh /
Xe tai nho cho hang: https://dichvuchuyennhagiare.com.vn/dich-vu-cho-thue-xe-tai-nho-gia-re/

CONG TY CO PHAN THUONG MAI DICH VU & VA VAN CHUYEN TOAN CAU cam ket mang lai gia tri dich vu chat luong nhat cung voi gia thanh tot nhat toi quy khach. Ngoai ra, dich vu chuyen nha Toan Cau with cam ket co bao hiem tai san hang hoa trong qua trinh van chuyen.

CONG TY CO PHAN THUONG MAI DICH VU & VA VAN CHUYEN TOAN CAU
 

Tai Ha Noi
Dia chi: So 18, Ngo 169/52, Duong Hoang Mai, Phuong Hoang Van Thu, Quan Hoang Mai, Tp. Ha Noi 100000
Dien thoai: 0968.723.723 – 0971.965.966
Ma so thue: 0106999991
Email: donnhatoancau@gmail.com
Website: https://chuyennhatoancau.vn/
 

Chi nhanh tai Ho Chi Minh
Dia chi: 973/89 Nguyen Anh Thu, Phuong Tan Chanh Hiep, Quan 12, Tp. Ho Chi Minh 70000
Dien thoai: 0983.748.748 – 0975.25.33.66
Ma so thue: 0106999991 – 001
Email: chuyennhatoancautc@gmail.com – donnhatoancau@gmail.com
Website: https://dichvuchuyennhagiare.com.vn/
 

Kenh mang xa hoi cua Chuyen nha Toan Cau:
https://twitter.com/donnhatoancau
https://www.linkedin.com/in/van-chuyen-toan-cau-2b41761b6/
https://www.facebook.com / chuyennhatoancau
https://www.youtube.com/watch?v=1DjnwYhMMIQ
https://www.facebook.com/xetaichuyennhatoancau
https://www.instagram.com/toancauchuyennha/
https://goo.gl/maps/ 7uQ8N6N4Nz4pHhKK6
https://g.page/thuexetaichuyennhatoancau
https://www.pinterest.com/donnhatoancau/
https://www.tumblr.com/blog/toancau
https://chuyennhatoancau.blogspot.com/

Xem them: